Arto

YRITTÄJYYS LUO TYÖTÄ

Monet yrittäjät väittävät, että kannustimet yrittäjyyteen eivät ole nyt kunnossa. Mitä minä tekisin, jos olisin itsevaltias yrittäjyysministeri?

Ryhtyisin laskemaan kokonaisveroastetta.   Erityisesti ryhtyisin keventämään työn verotusta. Työn verotus on Suomessa huippukireää ja lisätulon rajavero EU:n jyrkin. Alentaisin ainakin tilapäisesti myös työn sivukuiuja, jotta työn tekeminen ja työn teettäminen kävisivät kannattavammiksi.

Pienten henkilöyrittäjien verotusta kehittäisin niin, että yrittämisen riski tulee paremmin huomioiduksi. Tämän hetkinen verotus toteutetaan pääomatuloverotuksena ja/tai progressiivisena tuloverotuksena. Järjestelmä on periaatteessa hyvä. Yrittäjäriskin huomioimiseksi toteuttaisin yrittäjävähennyksen.

 Listaamattomien yritysten verotusjärjestelmä on tällä hetkellä erittäin sekava. Sen selkiyttäisin kokonaan pääomatuloverotuksen piiriin, nostaisin nettopääoman laskennallista tuottovaatimusta nykyisestä 8 prosentista ja yksinkertaisen verotuksen osinkorajaa 80 000 eurosta.

Yritysverotukseen loisin varausjärjestelmän. Näin yritys voisi varautua tulevaisuuden investointeihin ilman, että yrityksen tulosta välillä verotetaan.

Arvolisäverotukseen säätäisin alv-vähennyksen, jolloin nykyinen arvonlisäverottomuuden alaraja ja huojennusalue voitaisiin poistaa.

 Aloittavilla ja erityisesti pienillä kasvuyrityksillä on vaikeuksia rahoituksen saatavuudessa. Yritykseltä ei löydy tarvittavia vakuuksia. Vahvistaisin Finveran mahdollisuuksia myöntää vakuuksia tukemaan pienten kasvuyritysten rahoituksen saatavuutta, myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Kehittäisin työehtosopimusjärjestelmää niin, että paikallisesti voidaan neuvotella sopimuksesta poikkeavia joustavia järjestelmiä. Monessa työehtosopimuksessa tällainen mahdollisuus on olemassa.  Nämä järjestelmät eivät kuitenkaan koske järjestäytymättömiä pieniä yrityksiä. Paikallista sopimista pitää kehittää niin, että poikkeamismahdollisuus koskee kaikkia yrityksiä. Perälautana on tietysti aina työehtosopimus.