Arto

Pyörien pitää pyöriä

Uskon vakaasti siihen, että sijaintimme pohjoisessa Euroopassa avaa meille tulevaisuudessa uusia ennen kokemattomia mahdollisuuksia taloudelliseen vaurastumiseen. Arktisten alueiden voimavarojen hyödyntäminen lisääntyy raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousun vuoksi. Toisaalta uusi teknologia mahdollistaa niiden hyödyntämisen toisin kuin aiemmin. Aiemmin arktisuutensa ja vaikeutensa vuoksi lähes hyödytön Koillisväylä saattaa lähivuosina aueta meriliikenteelle. Maailma pienenee edessämme, kun kuljetusmatkat Euroopasta Aasiaan lyhenevät tuhansia kilometrejä. Olemmeko valmiita tuohon muutokseen?

Osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa Suomessa on riittävästi, korkea koulutustasomme takaa sen. Meillä on myös vahvat yrittämisen, peräänantamattomuuden ja uuden innovoinnin perinteet. Itse kannan huolta siitä, onko tiestömme infrastruktuuri sillä tasolla kuin pitäisi.  Tieverkoston kunto on huolestuttava, eikä tulevaisuus näytä lainkaan paremmalta. Tämä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan, sillä hyvät ja turvalliset tiet kuuluvat kaikille. EU:n perusperiaatteiden mukaan ihmisten ja tavaroiden pitäisi päästä liikkumaan kaikkialla. Tämän hetkiset tiemäärärahat eivät millään riitä.

Olen ollut etuoikeutetussa asemassa, sillä olen viime viikkojen aikana saanut kulkea pitkin kaunista Suomeamme kampanjoimassa. Voitte uskoa että ajokilometrejä on myös tullut. Siinä samalla on tarjoutunut mahdollisuus tarkastella tieverkkoamme etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Tuota tarkastelua olisi vielä tarkoitus jatkaa kuukauden verran näissä merkeissä. Mikäli aiomme aidosti päästä hyödyntämään arktisen alueen mukanaan tuomia tavaravirtoja, pitäisi meidän käynnistää mahdollisimman pian uusia tiehankkeita ja tiestön peruskorjauksia. Tarvitsemme myös raideliikenteen parannuksia, mutta erityisesti kunnon tien yhdistämään etelän satamat ja pohjoisen mittaamattomat raaka-ainereservit. Nelos- ja vitostiet pitäisi saada ensitilassa korjausten piiriin.

Näen kulkuväylät tuottavina investointihankkeina, joihin sijoitetut varat tulevat tuottavuuden vuoksi moninkertaisena takaisin. Tulevaisuuteen sijoittamisen aika on nyt, jotta olemme valmiina silloin kun kuljetussopimuksia ja muita rahanarvoisia sijoituksia käsitellään. Tällä tavoin varmistamme myös suomalaisen työn ja osaamisen säilymisen. Tuottava tiestö elättää kuljetusyrityksiä, huolitsijoita, polttoainekauppiaita, ruokapaikkoja ja huolto- ja korjausalan osaajia. Kyse ei ole mistään pikkuseikasta, kun ajattelemme sitä koko maan kattavana verkostona. Sen vuoksi kaikki rahoituskeinot EU:ssa on pyrittävä hyödyntämään, sillä pyörät eivät saa pysähtyä.