Arto

Miten se EU minua hyödyttää?

Olen huolestuneena seurannut meneillään olevan ennakkoäänestyksen alhaista äänestysprosenttia. Päivystävät dosentit ovat esittäneet kilvan lausuntoja ja syitä matalaan äänestysvilkkauteen. Haastatteluissa ihmiset toteavat etteivät äänestä EU-vaaleissa kun eivät löydä mieleistä ehdokasta, eivät koe tietävän riittävästi asiasta tai mieltävät ettei eurovaalit kosketa heitä. Presidentinvaalien äänestysprosentti on perinteisesti korkea, sillä ilmeisesti suppeasta joukosta valinta on helpompi, ja valtaoikeuksista karsittu presidentti instituutiona kiehtova. Kunnallisvaalien ja eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus heilahtelee, vaikka meidän kaikkien arkeen eniten taitaa kuitenkin vaikuttaa se millaisia päättäjiä kunnissa ja eduskunnassa on.

Meidän kaikkien elämään vaikuttaa EU-jäsenyytemme myötä myös se, ketä istuu Euroopan parlamentissa Suomen edustajina. Euroopan parlamentilla on rooli lainsäädännöllisissä asioissa, EU:n talousarviossa, uusien jäsenvaltioiden hyväksymisessä, komission ja Euroopan neuvoston valvonnassa ja komission puheenjohtajan ja jäsenten nimityksessä. Näistä jokainen seikka heijastuu jäsenyytemme myötä tavalla tai toisella myös Suomeen. Toinen parlamentin keskeinen toiminta- ja vaikutuskanava on valiokuntatyöskentely, jonka tulokset näkyvät niin ikään jäsenmaissa. Ymmärrän jos edellä kuvattu kuulostaa kovin teoreettiselta. Edellä kuvattujen päätösmekanismien seurauksena me tavalliset eurooppalaiset unionin jäsenet voimme työskennellä missä maassa haluamme, voimme vapaasti ostaa tuotteita ja palveluita muista jäsenmaista, puhumme halvempi puheluita ja maksamme lentolipuista vähemmän, vain muutamia konkreettisia etuja mainitakseni.

Kaikista EU hyödyistä itse pidän tärkeimpinä tiivistä kuulumista yhteiseen maanosaamme. Sen myötä saavutamme valtiona ja kansakuntana suurimmat hyödyt; yhteisen talouden, sisämarkkinat ja valuutan. Molemmat ovat elintärkeitä kilpailukykymme ylläpitämiseksi, yksin emme pärjäisi. Yhteenliittymämme tärkeä osa on näkemykseni mukaan kulttuurinen ja sivistyksellinen. Opiskelijamme pääsevät vaihtoon ja työharjoitteluun muihin maihin, sieltä tullaan vastaavasti opiskelemaan tänne, ja sen myötä syntyy ystävyyssuhteita ja ammatillisia verkostoja. Pääsemme mukaan erilaisiin yliopistojen yhteistyöhankkeisiin, jaamme tietoa elintarvikkeiden turvallisuudesta tai matkailun viimeisimmistä trendeistä. Ilman jäsenyyttämme olisimme noiden mahdollisuuksien ulkopuolella, ja se on virhe johon meillä ei ole varaa. Sen sijaan että keskustelisimme epätoivoisesti menneisyyteen tarrautuen irtautumisesta milloin EU:sta milloin eurosta, voisimme pysähtyä hetkeksi miettimään kaikkia niitä konkreettisia hyötyjä joita jäsenyys on tuonut mukanaan.

Itselleni tärkeintä Euroopan parlamentissa olisi Pohjoisten asioiden julkituominen. EU:lla on tarve hyötyä arktisen alueen luonnonvaroista, metsistä, mineraaleista, luonnontuotteista ja kylmäosaamisesta unohtamatta Jäämeren kaasua ja öljyä. Tällä tavoin EU hyödyttäisi jälleen meitä kaikkia tarjoten myös konkreettisia hyötyjä työpaikkojen, elintason parantumisen ja alueellisen kehittymisen myötä.