Arto

MENNEET KAKSI VUOTTA KEMIJÄRVEN KH:N PJ:NA

Kemijärven kaupunginhallitus vaihtui valtuuston ensimmäisessä kokouksessa hallintosäännön ja kaksi vuotta sitten tehdyn poliittisen sopimuksen mukaisesti. Puheenjohtaja vaihtui, samoin jäsenistä kolme. Valinnat tehtiin ilman riitoja ja äänestyksiä. Hyvä näin, se luo pohjan hyvälle ja toimivalle yhteistyölle myös tulevien kahden vuoden aikana.

Hallituksen jäsenyys ja sen puheenjohtajuus ovat vastuullisia tehtäviä. Hallituksen tehtävänä on esittää asioita valtuustolle päätettäväksi, päättää monista asioista itse ja panna valtuuston päätökset toimeen. Kaikki päätökset koskettavat kaupungin asukkaita tavalla tai toisella. Siksi toimiva yhteistyö on kaiken a ja o. Yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö….

Rakennemuutoksesta, talouden lamasta, väestörakenteesta, muuttoliikkeestä johtuen kaupungin talous on vaikeassa tilassa. Talous on ollut useana vuonna alijäämäinen ja velka on lisääntynyt. Yli neljän tuhannen euron velka asukasta kohden on yksi maan korkeimpia. Kemijärven palvelurakenne on – ikävä näin sanoa – liian hyvä. Ja sen seurauksena liian kallis. Palvelurakenne on viritetty puolitoistakertaiselle väestömäärälle.

Viime kesän aikana neuvoteltiin valtuustoryhmien kesken valtuustosopimus, jossa kaikki poliittiset ryhmät sitoutuivat toimiin talouden tasapainottamiseksi. Sopimuksen kaikista osista on pidettävä kiinni valtuustokauden ajan. Sopimus tarkoittaa sitä, että koko kaupungin palvelurakenne on käytävä suurennuslasin kanssa läpi, on lakkautettava sellaiset toiminnot, joihin meillä ei ole varaa ja tehostettava kaikkia toimintoja. Tämä työ on kaupunginhallituksen valvonnassa käynnissä ja virkamiesjohdon toimesta valmisteltavana.  Tämän vuoden aikana se johtaa myös uuteen tehokkaampaan toimintaorganisaatioon. Käynnistyneissä YT-neuvotteluissa haetaan myös koko henkilökunnan kanssa yhteisesti parempia toiminnan malleja.

Kuntayhteistyö on tälle seutukunnalle äärettömän tärkeätä. Erityisesti elinkeinotoimen yhteistyö on tiivistynyt ja sitä on syytä edelleen tiivistää myös yhteisten rakenteiden osalta. Toivon näkeväni yhteisen Itä-Lapin kehitysyhtiön synnyn lähitulevaisuudessa.

Kaupunginhallitus on myös kaupungin elinkeinolautakunta. Elinkeinoasiat ovat yleensä aina hyvin luottamuksellisia liikesalaisuuksiensa takia.  KeiteleGroupin investoinnin valmistelu on sujunut hyvin mallikkaasti, samoin Porkka Oy:n tuotannon keskittämiseen Kemijärvelle liittyvät valmistelut. Rautatien sähköistyksen valmistuminen ja radan peruskorjauksen jatkuminen tehdasalueelle ja sähköistäminen ovat olleet hallituksen työvoittoja. Terminaalin rakentaminen tehdasalueelle alkaa ensi kesänä.

Soklin eteen on tehty hartiavoimin töitä hyvässä yhteistyössä alueen kaikkien kuntien kanssa. Kenellekään suomalaiselle poliitikolle tai päättäjälle ei ole jäänyt epäselväksi, mitä Soklin kaivos tälle seutukunnalle merkitsee. Maan hallituksen ja Yaran välisistä neuvotteluista on lupa odottaa tuloksia ihan näinä päivinä.

Ukrainan kriisi varjostaa korkealla poliittisella tasolla yhteistyötä Venäjän kanssa. Täällä ruohonjuuritasolla yhteistyötä on jatkettu ja jatketaan edelleen. Venäjä on meille joka tapauksessa tulevaisuuden voimavara ja mahdollisuus.

Teen edelleen kaikin voimin työtä Kemijärven ja koko Itä-Lapin hyväksi.