Arto

MAHDOLLISUUKSIEN ITÄ-LAPPI

 

Määrätietoisen, yhdessä tehdyn työn tuloksena Itä-Lappi on uuden nousun kynnyksellä. Luonnon resursseja hyödyntävä yritystoiminta lisääntyy, uusia työpaikkoja syntyy.

Itä-Lapin – ja myös koko Lapin – tärkein resurssi on luonto. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan, vaikkapa sadan vuoden päähän, sen varmemmin asia on näin. Siksi kaikki toiminta pitää suunnitella niin, että luonto kykenee aina uusiutumaan.

Tästä syystä en kannata Vuotoksen allasta. Allas rikkoo pysyvästi tärkeintä voimavaaraamme allas-alueella ja muuttaa merkittävästi Lapin toiseksi suurimman luonnonjärven, Kemijärven, ekologiaa ja luontaista tilaa. Kalakannat näivettyvät, asumisen edellytykset heikkenevät, järvimatkailu ei kehity. Tulvasuojelun ja säätöenergian tarpeet on hoidettavissa järkevämmillä tavoilla.

Tuulivoima ei luontaisesti sovi Lapin luontoon eikä Kemijärven järvimaisemaan. Lisäksi tuulivoima on aivan kohtuuttoman kallista energiaa meille veronmaksajille. 35 euron arvoisesta tuotteesta maksetaan tuulivoiman tuottajalle 105 euroa, siis 70 euroa tukea meidän veronmaksajien pussista. Koko tukikaudella arvioidaan tukea maksettavan yhteensä jopa 3 miljardia euroa. Onko meillä tähän varaa? Ei! Säästökohteita siis löytyy, kun valtion taloutta tasapainotetaan.

Nopeasti kasvava ja uudistuva metsä on todellinen Itä-Lapin aarre. Mediassa on kerrottu suunnitelmista perustaa tänne biojalostuslaitos, uuden ajan sellutehdas oheistuotteineen. Puuvarat ja metsien kasvu antavat tähän mahdollisuuden – todellista hyötykäyttöä uusiutuvan luonnon ehdoilla. Myös energian tuotantoon. Itä-Lapilla ja Kemijärvellä on kaikki edellytykset muodostua metsäperäisten tuotteiden maailmanlaajuisesti tunnetuksi ”Puulaaksoksi” Kalifornian Piilaakson tapaan. Rohkealle miettimiselle ja luovalle suunnittelulle on täällä kaikki mahdollisuudet myös puun mekaanisen käytön alueella.

Eikä unohdeta matkailua eikä Venäjää. Venäjän olojen rauhoituttua matkailullinen yhteistyö Kantalahden ja Kirovskin alueen kanssa on valtava mahdollisuus, aivan meidän hyppysissämme. Perustyö on tehty, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Paljon muutakin on. Sokli, porotalous, kylmäosaaminen, kulttuurimatkailu, luonnontuotteet, mahdollisuuksien Itä-Lapissa!

Tulevissa vaaleissa vaikutetaan myös näihin Itä-Lapille tärkeisiin asioihin. Anna siis äänesi ja vaikuta politiikan suuntaan.