Arto

KOKOOMUKSEN LINJA

Huhtikuun vaalit ovat pääasiassa talousvaalit. Talouden tila on synkkä. Talous ei ole kasvanut vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Valtion velkaantuminen on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Velka ei vielä ole ongelma, mutta se muuttuu ongelmaksi, jos sen määrän annetaan kasvaa.

 

Vastuullisena puolueena Kokoomus haluaa muuttaa kehityksen suuntaa. Ensiksi, menoja on saatava pienennettyä ja vielä suunnatuksi uudelleen kasvua tukemaan. Toiseksi, tarvitsemme hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa, jotta työn tekeminen ja työn teettäminen olisi aina kannattavaa. Työ on kaiken elpymisen perusta. Yksi prosenttiyksikkö työllisyysasteessa tuo julkiseen talouteen noin 800 miljoonaa euroa lisää tuloja. Emme siis vastusta yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa työn lisäämiseksi. Päinvastoin. Ja kolmanneksi, tuloverotus on nyt niin kireää, että se heikentää tuloverokertymää valtiolle. Tuloverotusta on siis kevennettävä tukemaan kotimaista kysyntää ja työllisyyttä, kauppaa, palveluita. Kotimainen kysyntä on noin kuusikymmentä prosenttia kansantaloudesta ja siihen osaan me voimme suoraan heti vaikuttaa omin veropäätöksin.

 

Valtiovarainministeriö virkamiehet julkistivat viime viikolla arvionsa talouspolitiikan lähtökohdista, virkavastuulla. Sitä on siis kaikkien vastuullisten puolueiden syytä pitää lähtökohtana. Neljän miljardin sopeuttaminen on paljon valtion taloudessa – mutta näin on tehtävä, jos halutaan saada velkasuhde laskemaan. Mistä sitten leikataan? Valtion budjetti on 55 miljardia euroa. Siellä on verotukia, yritystukia, tehottomasti ja huonosti hoidettua hallinnointia, vääriä rakenteita ylläpitäviä järjestelyjä, kannustamattomia järjestelmiä. Kaikki nämä on käytävä läpi tiukalla seulalla. Kenenkään tukea aidosti tarvitsevan pienituloisen tukeen ei tietenkään kosketa.

 

Leikkaukset supistavat kotimaista kysyntää. Siksi samaan aikaan on syytä rahoittaa liikenne- ja vuokra-asuntojen rakentamista. Pitkällä aikavälillä näin on kuitenkin tehtävä, eikä se pitkällä aikavälillä lisää velkaa. Lisäksi on alennettava tuloverotusta, kaikilla tulotasoilla. Kaikilla tulotasoilla siksi, että tuloverotus on jo keskituloisten tasolta lähtien selvästi kireämpää kuin muissa eu-maissa. Kahden miljardin tuloveron kevennys lisää kotimaista kysyntää ja maksaa itsensä takaisin paranevana työllisyytenä ja kulutusveroina muutamassa vuodessa.

 

Suomalaisessa järjestelmässä yhteistyö työmarkkinaosapuolten kanssa on välttämätöntä ja se on myös mahdollisuus. Yhteistyö maltillisten tuloratkaisujen saamiseksi ja halu kehittää neuvottelujärjestelmää on selvä. Kokoomukselle työ on tärkein asia. Vain sen kautta maa nousee. Kolmikannalle on annettava toimeksianto työn tekemisen ja työn teettämisen helpottamiseksi. Kolmikannalta on myös edellytettävä tulosvastuuta, ei asioiden hautaamista työryhmiin. 

 

Työ maan talouden tasapainottamiseksi on työtä myös Lapin hyväksi. Vakaalta pohjalta on parempi kehittää Lapin omia erityistarpeita.