Arto

EU:n mahdollisuudet parantaa yrittäjän asemaa

Olemme osan maailman suurinta talousaluetta, jonka myötä yrittäjyyden merkitys on kasvanut. Tätä eivät valitettavasti vieläkään kaikki päättäjät ymmärrä, minkä vuoksi vaarana on yrittäjyyttä rajoittavien säädösten lisääntyminen entisestään. Tämän vuoksi näissä vaaleissa on myös merkitystä sillä kenet Brysseliin lähetetään. Yrittäjällä on monta ystävää ja ymmärtäjää silloin kun tarvitaan ääniä omaan vaaliuurnaan tai rahaa kampanjointiin. Kun sitten tullaan valituksi, on liian monta kertaa yrittäjän asia jäänyt puheen asteelle.

Toimin itse konsulttiyrittäjänä, ja sen myötä yrittäjän arki on tullut minulle tutuksi myös omalta kohdaltani. Vaaliteemani keskeinen viesti on Katse Pohjoiseen, millä tarkoitetaan Brysselistä katsottuna Suomea, ja Suomesta tarkasteltuna koko sitä osaa maatamme, jonka avulla tulevaisuutta rakennetaan: kansalaisia, lainsäädäntöä, investointeja ja innovaatioita. Todellisuudessa tulevaisuuden Suomea rakentavat ennen kaikkea pk- sektorin yrittäjät, käytännössä tulevaisuuden työpaikat ovat heidän työnsä tulosta.

Näin ollen yrittäjien harteilla lepää kova vastuu. Onneksi olemme EU:n jäseniä ja sisämarkkinoiden ja yhteisen valuutan piirissä. Muuten tilanne olisi katastrofaalinen. Nyt vaaditaan kuitenkin ripeitä toimia. EU:n sääntelytaakkaa ja yhä kasvavaa byrokratiaa tulee rajoittaa. Pienyrittäjät ovat sen kanssa jo vaikeuksissa, ja tällöin fokus ei ole yritystoiminnan kehittämisessä vaan tuottamattomassa sääntötulkinnassa. Nyt ei ole aika valittaa asiantilaa, nyt pitää toimia. Yhtenä linjaohjeena on helppo pitää Kokoomuksen tavoitteita yrittäjyyden parantamiseen: Toimivia sisämarkkinoita, normitalkoita turhan sääntelyn kukistamiseksi ja kauppapolitiikan aktiivista hyödyntämistä esim. WTO:n kanssa. Instrumenteiksi on luvattu kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa, sekä Komission ajamaa COSME – ohjelmaa pk – yritysten tukemiseksi. Jälkimmäiseen on luvattu rahoitusta noin 2,5 miljardia euroa ja se kestää vuoteen 2020 saakka. Sen avulla pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pääsy globaaleille ja sisämarkkinoille pitäisi helpottua.

Me tarvitsemme EU:ta ja siihen kuuluminen on meille pienenä kansakuntana välttämätöntä. Monissa kysymyksissä yhteistyö antaa parhaimman tuloksen, toisaalta on kysymyksiä joissa EU ei ole paras ratkaisu, vaan kansallinen sääntely toimivampaa. EU: tulee kunnioittaa toissijaisuusperiaatettamme, eli pidättäytyä sääntelystä joka on meillä kotimaassa paremmin. Meidän kaikkien tavoite on hyvinvointi, jonka tehokkain varmistaja on toimivat sisämarkkinat. Tätä tavoitetta tulisi tarkentaa koskemaan myös pienten yritysten sisämarkkinoita, johon pääsisimme helpoiten lainsäädäntöä muokkaamalla. Uudet työpaikat syntyvät pk – sektorille, ja heidän harteillaan on täten myös talouden kasvumahdollisuudet. Ei kannata haikailla Nokian perään, vaan pyrkiä luomaan edellytykset pienten ja keskisuurten yritysten pärjäämiselle niin kotimaassa, Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Sen myötä saamme jatkossakin nauttia vakaudesta ja kasvusta.