Arto

Arton CV

Koulutus: VTM (kansantaloustiede)

Sotilasarvo: Yliluutnantti

Arton työura lyhyesti:

Tilastokeskus

1968–74

Suomen Työnantajain Keskusliitto, asiamies

1974–79

osastopäällikkö

1979–83

johtaja

1983–92

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, johtaja

1993–95

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, toimitusjohtaja

1996–1998

Palvelutyönantajat, toimitusjohtaja

1999–2005

Elinkeinoelämän Keskusliitto, johtaja, viestintä ja sidosryhmäsuhteet

2005–07

Kemijärven kaupunginjohtaja

Kemijärven kaupunginvaltuusto

Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kemijärven kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Lapin liiton hallitus

Lapin kokoomuksen puheenjohtaja

Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen

16.12.2008–2010

2013 -

2013 – 2014

2015 -

2013 -

2012 -

2012 -

Muutamia muita asioita urani varrelta:

Talousneuvoston jäsen olin yli 10 vuoden ajan vuodesta 1996 vuoteen 2006. Johdin pääministerin pyynnöstä Talousneuvoston toiminnan arviointihanketta vuosina 2009–2010. Talousneuvosto on pääministerin johtama talouspolitiikasta keskusteleva neuvoa-antava elin. Jäseninä ovat keskeiset ministerit, Suomen Pankin pääjohtaja sekä etujärjestöjen johtajat.

Eläkeyhtiö Varman hallituksessa toimin vuodesta 1999 vuoteen 2008.

Valon Kone Oy:n hallituksessa olin vuodesta 1991 vuoteen 2005. Valon Kone Oy valmistaa puun kuorimakoneita maailmanlaajuisille markkinoille ollen markkinajohtaja.

Tulopoliittinen selvitystoimikunta, jäsen

1979–95

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), johtokunnan puheenjohtaja

1985–98

Veronmaksajien Keskusliitto, hallituksen jäsen

1996–98

puheenjohtaja

1998–03

Työttömyysvakuutusrahasto, johtokunnan jäsen

1999–04

Johtamistaidon Opisto, hallituksen varapuheenjohtaja

1999–05

jäsen

2006–07

Taloudellinen Tiedotustoimisto, hallituksen jäsen

2004–07

Elinkeinoelämän Valtuuskunta, jäsen

2005– 07

Vuonna 2007 perustin Pro Itä-Lappi -neuvottelukunnan helsinkiläisistä vaikuttajista tekemään vaikuttamistyötä Itä-Lapin puolesta.

Vuosina 2007–2008 olin ministeri Pekkarisen asettaman Lappi-työryhmän jäsen. Työryhmän mietintö on edelleenkin vankka teos Lapin asioista.